Oznámení o odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Adresát: Lepor s.r.o., se sídlem Lučanská 190, 284 01 Kutná Hora

Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o nákupu tohoto zboží/služby.

Název zboží/počet kusů:

Datum objednání zboží/služby:

Číslo objednávky:

Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží/službu převzal/a):

Vaše jméno a příjmení:

Vaše adresa:

Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis: _____________________

Datum: Klepněte sem a zadejte datum.

* Nehodící škrtněte